Lisaks raamatupidamisele on võimalik tellida juhiabiteenust ja kujundustöid – nii on ettevõtte juhil võimalik optimaalselt oma aega kasutada  ja keskenduda enda ettevõtte põhitegevusele.

Assisteerimine:

✔ dokumendihaldus, elektrooniliste ja paberdokumentide korrastamine

✔ e-posti haldus, postkasti korrastamine, kirjadele vastamine või edastamine

✔ infootsing, hinnapäringute koostamine ja ja saatmine

✔ andmesisestus ja andmebaaside korrastamine

✔ tekstide, dokumentide, tabelite, graafikute ja esitluste koostamine

✔ lepingute ettevalmistamine ja haldamine, andmebaasidesse sisestamine

✔ veebilehtede sisu haldamine, ja uuendamine, uute postituste lisamine

✔ veebipoodide haldamine, info uuendamine ja uute toodete lisamine

✔ inventuurides osalemine ja inventuuride läbiviimisel abistamine

Kujundustööd:

Väiksemahulised kujundustööd, visiitkaardid, plakatid, kutsed, flaierid, logod.